La medicina interna és una part de la medicina molt complexa que es focalitza en l'estudi, diagnòstic i tractament de malalties que afecten els òrgans interns de les nostres mascotes i que creen un desequilibri del seu estat fisiològic, sense requerir d'assistència quirúrgica. En ella abastem múltiples patologies i sistemes, com problemes gastrointestinals , problemes d'aparell respiratori , problemes uro - genitals , problemes renals i hepàtics , problemes endocrinològics . Estudis pediàtrics i geriàtrics.