La Medicina Alternativa, és un tipus de medicina diferent a la medicina farmacològica habitual. Solem dir- Medicina Natural o Holística, ja que utilitza principis actius naturals, procedents de la naturalesa, majoritàriament, amb mecanismes d'acció diferents als fàrmacs més coneguts.

Aquest tipus de medicina és molt eficaç i no comporta efectes secundaris indesitjats, encara que difereix en funció del pacient , del seu estat general, i del seu mitjà de vida. En molts casos la medicina natural és totalment curativa , i en altres casos és un suport a la medicina convencional ajudant a equilibrar l’estat fisiològic del pacient i a millorar la seva qualitat de vida, prevenint la aparició de efectes secundaris indesitjats.