A la Clínica Veterinària Trivet Calafell , disposem d'un laboratori complet, que ens permet realizar de manera ràpida les tècniques analítiques necessàries, sense esperes. Comptem amb equips analítics de nova generació. De la mateixa manera comptem amb el suport de laboratoris especialitzats associats, per al diagnòstic més complex de patologies que ho requereixin, amb temps d’espera inferiors a 48h.