El diagnòstic per imatge, resulta una tècnica necessària, imprescindible i ràpida per donar nom i tractament a moltes patologies.

A la nostra clínica disposem d'una sala de diagnòstic totalment equipada, disposant d'aparell de raigs digital i un ecògraf d'última generació