Què és la leishmaniosis?

 
La leishmaniosi es una zoonosi de distribució global, endémica a més de 70 països. És possiblement la malaltia del gos més important en els països mediterranis.

La leishmaniosi està causada per diferents espècies de protozous del ...

> leer mas