Com a conseqüència del creixement de patologies i l'augment en la longevitat de les nostres mascotes , és imprescindible comptar amb uns resultats de laboratori ràpids i eficaços, per facilitar el diagnòstic precoç de malalties.

A la Clínica Veterinària Trivet Calafell, disposem d'un laboratori intern per a la realització d'analítiques , citologies, estudis hematógics, bioquímics i urinaris. Així com disposem de test de diagnòstic ràpid per a la detecció precoç de malalties parasitaries i malalties infeccioses , com ara FIV / FELV , Parvovirosis, leishmania , erlichia , fongs, etc.

Comptem amb la col·laboració d'un laboratori extern per a l'enviament de mostres que requereixin proves més específiques, que no menys importants, com Biòpsies , test intoleràncies alimentàries , test al·lèrgies, antibiogrames, serologies, proteïnogrames, etc.