¿Ja tens identificat al teu animal?

 

Ja tens al teu animal microxipat? Us deixem una informació interesant de la importància de la identificació dels nostes animals de companya.

 

IDENTIFICACIÓ

 

Des de l'any 1994 és obligatori que els gossos, gats i fures estiguin identificats mitjançant un microxip

 

A més, és obligatori que les persones propietàries o posseïdores de gossos, gats i fures els censin al registre d’animals de companyia del municipi en què tinguin fixada la residència habitual.  El registre al cens municipal s’ha de fer en els 30 dies següents a la data de naixement, adquisició, adopció o del canvi de residència. Les dades del registre municipal formen part del Registre General d’Animals de Companyia de Catalunya. (art. 14.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals).

Censar un animal és responsabilitat del seu propietari, independentment de que el veterinari també comuniqui les dades al Registre General d'Animals de Companyia (RGAC) en el moment de la identificació.

 

AIAC

 

L’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) és un servei que des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, s’ofereix als ciutadans posseïdors d’animals de companyia, amb la intervenció directa dels Veterinaris, i que permet localitzar-los quan els seus animals, degudament identificats, són trobats. 

 

A data d'avui, és l'única base de dades d'animals de companyia de Catalunya que està connectada a nivell estatal "Red Española de Identificación de Animales de Compañía " REIAC) i internacional (PETMAXX). Això et permet viatjar fora de Catalunya amb la seguretat que et trobarem si perds el teu animal.

La PETMAXX és una plataforma universal que agrupa arxius d’identificació d’animals no només d’Europa sinó també d’Àsia, Amèrica i Oceania, des de Rússia, Austràlia, EUA o bé Regne Unit.

 

 

MICROXIP

 

- La grandària del microxip és similar a un gra d'arròs que porta programat al seu interior un número d'identificació. Els microxips estan recoberts d’una càpsula de vidre bio compatible que garanteix la seva innocuïtat. Estan preparats per durar tota la vida de l'animal.

 

- S'instal·la amb una agulla hipodèrmica estèril i de manera subcutània . No cal anestèsia i la seva implantació és gairebé indolora.

 - El microxip conté un codi alfanumèric que permet accedir a la informació del propietari, emmagatzemada en una base de dades. Per a què el sistema sigui fiable és molt important actualitzar les dades en cas de canvi de propietari, modificació de les seves dades (adreça, telèfon ...) o defunció de l’animal.

 El microxip és el DNI de l’animal de companyia i la millor garantia de poder-lo recuperar en cas de pèrdua. La probabilitat de trobar un animal de companyia perdut és d'un 90% si està identificat , però és redueix a un 15% si no ho està.

 

No identificar l’animal amb microxip i no inscriure’l al cens municipal d’animals de companyia es pot sancionar amb sancions lleus de fins a 400 euros.

 

 

EN CAS DE PERDUA

 


En cas de perdre o trobar un animal hem de posar-nos en contacte:

- Cos dels Agents Rurals Generalitat de Catalunya: 935.617.000 funciona 24 hores, 365 dies a l'any.

- AIAC (93 418 92 94 de dilluns a divendres de 9:00 a 19:00 hores o al 902.170.401 els 24 hores del dia tot l'any) . Amb el número de microxip de l'animal t'avisaran tan Aviat com Hagi Estat localitzada la teva mascota.

- ANICOM

- Conselleria la policia municipal

- Servei de Biodiversitat i Protecció d'Animals de la Generalitat de Catalunya, de dilluns a divendres i de 09:00 a 14:00 (935.674.200) Hem de notificar la pèrdua del nostre animal en un termini màxim de 48 hores així com si hem trobat un animal perdut. La comunicació s'ha de comunicar a l'ajuntament corresponent i als dos arxius (Anicom i AIAC) en el cas que l'animal estigui identificat amb microxip.

 

Clinica Veterinaria Trivet Calafell